Edilgen fiil nedir?

Gerçek öznesi belli sayılmayan fiil. Türkçede bu fiil -(i)l, bazen de -(i)n- edilgen çatı ekleriyle kurulur: yaz-ılmak, oku-n-mak, tanı-n-mak vb

Son eklenenler